Geschiedenis

In 1956 is Sjors (Gergely) Kosdi tijdens de Hongaarse opstand naar Nederland gekomen als zoon van een akkerbouwer. Hij wilde altijd al in de tuinbouw werken en daarom werd hem geadviseerd om naar het Westland te gaan omdat daar de beste tuinbouw van de hele wereld was, zo werd hem verteld. Zodoende kwam hij in de tuinbouw terecht en heeft 9 jaar in Loosduinen gewoond. De laatste 7 jaar werkte hij daar bij een komkommerkweker. Ondertussen ging hij naar de tuinbouwschool en leerde hij ook lassen. Maar hij had zich altijd voorgenomen om voor zich zelf te beginnen, en in de tuinbouwkrant las hij een advertentie dat er op pachtbasis land werd uitgegeven in de Noordse Tuindersbuurt in het Zuidhollandse Noorden, vlak bij Nieuwkoop. Daar heeft hij zich op ingeschreven en uiteindelijk ook een stuk land van 1,2 ha gepacht aan de Floraweg 65.

Hij is daar samen met Helga Kosdi begonnen in 1965 een kas te bouwen van 1400m2 en komkommers te telen. Ook werd er een huisje gebouwd en zijn zij getrouwd in dat zelfde jaar.

Langzaam werd de kwekerij uitgebreid en in 1967 kwam er ook verwarming. In 1980 stond er 8600m2 kas.

Er werden 3 jongens geboren en in 1990 kwam Albert in het bedrijf, en in 1995 kwam ook middelste zoon Tibor in het bedrijf.

In 1990 werd er een buurman aangekocht en op dat perceel werd in 1992 een compleet nieuwe kwekerij gebouwd van 8500 m2. In 1996 werd er nog een buurman gekocht en daar werden de kassen vanaf gesloopt en op dat perceel kwam een groot regenwaterbassin te staan.

In 2001 werd de kwekerij overgenomen door Albert en Tibor en later is ook Jolanda (de vrouw van Albert) in de VOF gekomen. In al die jaren zijn de kwekerijen gemoderniseerd en aangepast om zo makkelijk mogelijk te werken en een optimale productie te halen met de beste kwaliteit.

Helaas is Sjors Kosdi in 2006 op 69 jarige leeftijd overleden. Hij was een zeer gedreven man en een erg gepassioneerde komkommerteler, die ook nog eens zeer handig was. We hebben veel aan hem en Helga te danken!

Verhuizing

In 2003 ontstonden er plannen in de Noordse Buurt om een functie verandering toe te passen. Dat betekende dat er eigenlijk geen toekomst meer was voor de kwekerij in dat gebied. Toen in 2006 ook nog eens een keer Wet Voorkeursrecht Gemeente op het gebied kwam, was het helemaal afgelopen met de Noordse buurt waarin een kleine 50 kwekers waren gevestigd, waarvan wij als enige met een groenteteelt.

Uiteindelijk zijn wij in januari 2011 als eerste kwekers weggegaan uit de Noordse Buurt. De gemeente kocht onze kwekerijen op en we zijn we verhuisd naar Oosterhout GLD waar we een bestaande komkommerkwekerij hebben overgenomen. Tibor is toen uit de VOF gestapt en iets anders gaan doen.

En zo is Kwekerij Noord-Oost ontstaan met 25.000m2 kas. Later in 2016 is de kwekerij vergroot naar 30.100m2 kas.

De naam Noord-Oost is ontstaan door Noorden en Oosterhout af te korten en samen te voegen tot één naam.

In 2015 wordt er 50 jaar komkommers geteeld! Dat wordt met heel veel plezier gedaan, en wij hopen dat nog met veel plezier nog vele jaren te kunnen doen!

© Copyright - Komkommer Kwekerij Nood Oost